Van G.

– De opbouw heel logisch te volgen met verduidelijking en / of vergelijkingen met waar de wetenschap nu staat , en nog verder onderzoek lopende is. Fijn om dit te weten en vast te stellen dat er meer waarde aan het bestaan van Placebo wordt gegeven en het niet lacherig moet worden beschouwd.

– Het meetbaar zijn dat er ook met placebo verandering / verbetering merkbaar is  een flinke stap in de goeie richting.

– De ethische bedenkingen  die worden aangehaald : hier wordt duidelijk aangetoond dat het wel en niet toedienen van een placebo verantwoord moet worden overwogen.

– De vragen die worden gesteld in het hoofdstuk  ” behagen – en helpen” : Fantastisch om bij stil te staan wat dit inhoudt en wat het kan betekenen voor de patiënt.

– Wat doet de klinische weg en wat doet empathie….voor mij heel belangrijk zeker toen ik nog als vpk werkte in de psychiatrie.

2021-02-23T09:09:19+00:00